Рентген

Рентген

Както в хуманната така и във ветеринарната медицина, рентгеновото изследване остава един от най-предпочитаните методи за образна диагностика.

Това е един от основните методи за изследване на много органи и системи, особено когато се касае за опорно-двигателният апарат това изследване е златен стандарт. Използва се и при изследване на органите на пикочо-половата система, храносмилателна система и други коремни органи. Много удачен е при изследването на гръден кош.

Ветеринарната медицина вече има достъп до дигитални технологии, които значително подобряват качеството на рентгеновото  изображение. Интерпретацията на снимки с много детайли и наслагвания на сенки изисква опит и систематичен подход при разглеждането им, за да не бъдат допускани грешки. Обикновено са необходими поне 2 снимки в 2 перпендикулярни равнини, но има и множество коси проекции. Допълнителнно може да бъде използвана и контрастна материя за по-добра визуализашия при определени състояния.

Като разновидност на изследването трябва да се добавят и неговите производни каквито са ренгеноскопията и компютърната томография, където се откриват по-големи възможности за диагностика. Тези допълнителни оръжия в ръцете на лекарите вече позволяват инвазивни кардиологични процедури, както и 3D реконструкция и моделиране, особено полезни при сложни фрактури. Както всяко изследване и това има лимит на възможностите, но въпреки някои от недостатъците си, то остава незаменим помощник на ветеринарният лекар.

 

 

Позвънете
Адрес